Felix Dahn

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1934   Torsa (Překlady básní z různých literatur), Alois Srdce, Praha