Karel Janíček

text author

 

sex: male

notes:
vedoucí oddělení ČÚV SSM (1977)