Josef Dittrich

* 1818,
1898,
pharmacist, politician

 

sex: male

word:
Profesí byl lékarníkem, působícím v Praze. Pocházel z lékárnické rodiny. Jeho otec Vincenc Dittrich provozoval lékárnu U Zlatého lva v tehdejší Ostruhové (dnes Nerudově) ulici v Praze. Roku 1846 převzal od otce vedení firmy. Když byl roku 1860 založen ve Vídni Všeobecný rakouský lékárnický spolek (Allgemeiner österreichischer Apotheker-Verein), stal se Dittrich jeho místopředsedou. V roce 1864 pak působil i jako předseda této celostátní profesní organizace. V roce 1865 předsedal mezinárodnímu sjezdu lékárníků v Braunschweigu. Byl členem odborných farmaceutických společností v Petrohradě, Moskvě a Varšavě. Byl farmakognostickým sběratelem. Jeho kolekce obsahovala 30 000 položek.
V 60. letech 19. století se zapojil i do zemské politiky. V zemských volbách v Čechách v lednu 1867 byl zvolen do Českého zemského sněmu v městské kurii (volební obvod Praha-Malá Strana). V krátce poté konaných zemských volbách v březnu 1867 ovšem mandát neobhájil a za Malou Stranu uspěli německy orientovaní poslanci. Opětovně se na sněm v tomto okrsku dostal až ve zemských volbách v roce 1870 a mandát zde obhájil v zemských volbách v roce 1872. Do sněmu se vrátil v zemských volbách v roce 1883, opět za městskou kurii, obvod Praha-Malá Strana. Uspěl zde i ve volbách v roce 1889. Byl členem Národní strany (staročeské).
cs.wikipedia.org, 2013/08/21