Kamil Lhoták

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Ilustrace Josefa Šímy
1970   Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970
1971   Kamil Lhoták: Grafika a kresby
1976   Seydl: Pokrm pro oči (Kreslení a malování 1920 až 1976)
1977   Kamil Lhoták: Kresba, koláž, grafika
1977   Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Hollar 1961
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Mirko Hanák, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2012   Vzducholoď v parku, Nakladatelství BMSS-START, spol.s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1933   Vichření sexu (Listy z Československu), Řád, 1, 4-5, 1933, 273-277
1933   Osvěha a smucha pro českého ducha (Místo epigramů), Řád, 1, 4-5, 1933, 291-292
1933   Pište vlastenecké básně, Řád, 1, 3, 1933, 187-188
1935   Některé důležitější zjevy moderní literatury české (Pěkně sestavil a tuto podává Ing. l. d. Všudybud, de l’ Academie Ruraliste) (Listy z Československa), Řád, 2, 3, 1935, 165-168
1935   Stezkami dějin aneb krátká rukověť též čítanka vědecky založeného dějezpytu pro mladé snaživce (Listy z Československa), Řád, 2, 6-7, 1935, 381-385
1935   Nabádavé čtení o tom, kterak ze zaostalé vsi Smetáčkova se stala velmi moderní obec Přepokroky čili česká vesnice před použitím a po použití (Listy z Československa), Řád, 2, 9-10, 1935, 571-574
1936   Mladá generace soc. dem. (Epigramy), Řád, 3, 5, 1936, 330-330
1936   Panu K. Č. s chotí (Epigramy), Řád, 3, 5, 1936, 332-332
1936   Hledá se touto cestou (Epigramy), Řád, 3, 3, 1936, 196-196
1936   Menší metamorfóza (Epigramy), Řád, 3, 3, 1936, 196-196
1936   Psychoanalýza a její použití v české poezii (Listy z Československa), Řád, 3, 3, 1936, 199-204
1937   Za to, že to nedal do knížek (Epigramy), Řád, 4, 5, 1937, 332-332
1937   Jedinečné trávení (Epigramy), Řád, 4, 5, 1937, 332-332
1939   Nekrolog aneb mrtvolomluv pro ty, kdož hodlají zemříti, Řád , 5, 7, 1939, 440-445
1939   Podivuhodný život Mr. Harry Greena (Pohádky naší vesnice), Řád, 5, 1, 1939, 54-59
1967   Kamil Lhoták, Výtvarné umění, 17, 3, 1967/05/10, 122-125
1967   O sobě, Výtvarné umění, 17, 3, 1967/05/10, -
1970   Kamil Lhoták (Anketa Nová figurace), Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 489-489
1970   Krajina dnes, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 1-3
1970   Znovu po 22 letech, Výtvarná práce, 18, 9, 1970/04/27, 1-5
1971   Anketa o ilustraci, , , , , -
1976   Zdenek Seydl je významná postava..., Seydl: Pokrm pro oči, , , 1976, -
1977   Co lze malovat (fragment návrhu), Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975, , , 1977, -
1981   Návštěva u Kamila Lhotáka, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 60-63
1983   Mirko Hanák mne upoutal..., Mirko Hanák, , , 1983, 17-
1989   Rozhovor bez výročí, Mladá fronta, , , 1989/08/19, -
1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, , 29, 1995/09, 75-110
2011   Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou..., Váš Lhoták., Prostor Zlín, 18, 1, 2011, 52-55
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1972   Kamil Lhoták dětem
Periodical
published, title (subtitle)
1967/05/10   Výtvarné umění
Occassional Print
published, title (subtitle)
1983   Kamil Lhoták (Profil autora knih KMČ)