Miloš Václav Dočekal

* 30. 10. 1923, Třebíč (Třebíč),
12. 2. 1986, Třebíč (Třebíč),
poet, bishop, artist

 

sex: male

word:
Narodil se ve dvorním domku Moravské banky, kde byl jeho otec bankovním úředníkem a jeho matka správcovou. Když byl otec během krize propuštěn, pracoval jako pomocný dělník v truhlářské dílně Viléma Zejdy a později Jana Vaňka.
Miloš chodil do obecné školy nejprve na Hasskovu ulici (1.-3.) a pak do Masarykovy školy (4.-5.). Roku 1943 maturoval na třebíčském gymnáziu. K literatuře ho přivedl spolužák František Braun. Pocházel z Náměště nad Oslavou a u Dočekalů během studia bydlel. V roce 1939 maturoval. Zemřel předčasně roku 1946 když dokončoval studium na brněnské filosofické fakultě.
Miloš vstoupil ještě na gymnáziu do literárního kroužku a přispíval do gymnaziálního časopisu, později do Jitra, Studentského časopisu vycházejícího v Praze. Bohosloví začal studovat od roku 1944, zde byl v letech 1945–1948 redaktorem bohosloveckého časopisu Museum, kde publikoval práci o sv. Vojtěchovi. Ordinován byl 5. července roku 1949 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Jako kaplan působil tři roky v Třešti, pak 14 měsíců v Kostelní Myslové, 14 měsíců byl na vojně, 3 měsíce ve Vranovcích. V Rosicích byl farářem 17 a půl roku a v roce 1966 byl tajně vysvěcen na biskupa. Byl zde i tiskovým referentem Autoklubu. Na přelomu let 1972/73 působil půl roku ve Ždánicích u Kyjova a 1. března 1973 se mu splnil dávný sen. V bazilice sv. Prokopa v rodném městě se stal farářem a děkanem. Působilo zde až do své smrti. Byl pohřben do kněžského hrobu 15. února.
Již za studií byl literárně činný. Během druhé světové války založil s přáteli tajně vydávaný časopis Vítr, do nějž přispívali i Antonín Bartušek, Jan Machoň, Ladislav Novák, Josef Zahradníček aj. V edici Hořec vycházely strojopisné sbírky těchto autorů, poslední ale byly krátce před koncem války již tištěné v Čapkově a Sýkorově tiskárně. M. V. Dočekalovi vyšla u Sýkorů 9. května 1945 sbírka Rosou. Po válce založili volné sdružení Vysočina, které však bylo po jednom sborníku a několika publikacích v roce 1948 zakázáno. Jeho členy se stali i další autoři a umělci. Příspěvek měl i ve Velikonočním almanachu, který redigoval Zdeněk Rotrekl. Mimo již jmenované časopisy publikoval Dočekal v Akordu, Řádu, Lidových novinách a později v Katolických novinách. V rukopisu mu zůstaly sbírky Cestou k ránu (básně z let 1955–1960) a V tuto hodinu (básně z let 1967–1968). V letech 1984–1985 napsal průvodce bazilikou, který zůstal rovněž v rukopise.
U raných literárních prací, u kreseb a obrázků používal pseudonym V. Zima. Výtvarným návrhům se občas věnoval v místech, kde působil, včetně Třebíče. Šlo např. o úpravy liturgického prostoru, návrhy závěsů lustrů, svícny, kříže aj. Dělal i grafické úpravy některých drobných publikací.
Radovan Zejda