Anna Fassatiová Gíretová

* 27. 3. 1958,
museum specialist, art historian

 

sex: male

word:
Anna Fassatiová (nar. 1958). Studovala obory cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Banské Bystrici a mimořádně též společenské vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2x 4 semestry). Nyní dokončuje filosofické bakalářské studium na Univerzitě Karlově. V 80. letech pracovala jako zástupkyně vedoucího kulturně-výchovného oddělení krajského Stredoslovenského muzea v Banské Bystrici. Externě se podílela na činnosti Galérie F. Byla spoluzakladatelkou Muzea umění a designu v Benešově. Je zaměřena na muzejní kulturně-výchovnou práci s veřejností a studium volné tvorby Benešovska. Věnuje se také ochraně památek, je městskou konzervátorkou památkové péče, zabývá se metodicky mnoha konkrétními případy restaurování. V 90. letech externě pedagogicky působila na Pražské fotografické škole. Připravila řadu výstav volné i užité tvorby. Je autorkou mnoha odborných článků a delších teoretických studií. Je členkou vědecké společnosti pro informační design. Zastupuje muzeum v komoře odborných pracovníků profesního sdružení Rada galerií ČR. Podílí se rovněž na výzkumné činnosti muzea. Organizačně a koncepčně zajišťuje produkci výstavního programu a další činnosti muzea (přednášky, koncerty, filmové projekce, kurzy a tvůrčí dílny, velké komplexní akce jako Muzejní noc, Den Země, Prázdniny v muzeu...), dále propagaci a správu majetku.
muzeum-umeni-benesov.cz, 2016/05

notes:
Gíretová, Anna
Spoluautorka knihy Galéria F 1980-1990.