Michaela Jágerská

* 1985, Hnúšťa (Rimavská Sobota), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: female

notes:
Nar. 1985, Hnúšťa, Likier, žije v Tornali.
Štúdium:
2000 – 2004 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Odbor: Konzervátorské a reštaurátorské práce – kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán
2005 – 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby, Ateliér súčasnej maľby, prof. František Hodonský akad. mal.,
Kolektívne výstavy:
2008 – Nájdený nový vírus, Umelecká beseda slovenská, Bratislava
2009 , 2010 Figurálny workshop, Akadémia umení Banská Bystrica
2010 Figurama, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
2010 Klamný dojem, Galerie Vltavín, Praha
2011 – Medzinárodný festival súčasného umenia REST – ART, SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica