Joachim Jastram

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1974   Zeichnungen in der Kunst der DDR (Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 1974)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Současné umění Německé demokratické republiky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha