Pravoslav Kneidl

* 12. 1. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
4. 11. 2003, Praha, Česká republika (Czech Republic)
librarian, theatre researcher, literary historian

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Po studiu na Filozofické fakultě UK v Praze se Kneidl zúčastnil budování expozice Památníku národního písemnictví na Strahově, v letech 1955-1964 pracoval v knihovně Národního muzea, kde vedl oddělení zámeckých knihoven a založil jejich souborný katalog. Významně se podílel na expozici Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1964-1974 byl vedoucím Strahovské knihovny, která tehdy patřila Památníku národního písemnictví. a v letech 1990-1992 ředitelem Památníku národního písemnictví. Od roku 1995 až do své smrti byl předsedou Spolku českých bibliofilů.
Vydal řadu odborných článků o knihovnách různých významných osob, o dějinách knihoven a knihovnictví, o počátcích a dějinách knihtisku atd. Roku 1976 v časopisecké polemice hájil názor, že Kronika trojánská skutečně vyšla v Plzni už roku 1468. Více než 20 let vydával také ročenky "Strahovská knihovna".

- Časopis Národního muzea 1827 - 1956. Systematický a jmenný rejstřík. Praha: Národní muzeum 1961 a 1963
- Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písníček. Praha: Odeon 1983
- Vimperská tiskařská tradice 1484 - 1984. Praha: Československý spisovatel 1984
- Z historie evropské knihy. Praha: Svoboda 1989
- Počátky sběratelství a strahovský kabinet kuriozit. Praha, PNP 1989
- Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven od roku 1918. In: Cejpek - Hlaváček - Kneidl: Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích. Praha: Karolinum 1996
- Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice 1997 (německy tamt. 2003)
- Bibliofilie v Československu 1918 - 1939. Praha: Spolek českých bibliofilů 2003
- Stříbrná Skalice

notes:
specialista v oboru knižní kultury