Philips Fernanduspainter

 

sex: male

notes:
v roce 1593 pobýval v Brně