Karel Lahola

Song
published, title (subtitle)
1934   Všechno má začátek a konec (valčíková píseň)