Victor Eckhardt von Eckhardsburg

* 1864, Rastatt, Německo (Germany)
† 1946,
painter

 

sex: male