Michal Orság

* 1983, Trstená (Tvrdošín), Slovensko (Slovakia)
sculptor

 

sex: male
web: http://ans.ffa.vutbr.cz/2014/miso.html