Sotim Ulug-zoda

* 29. 8. 1911,
25. 6. 1997,
dramatist, writer

 

nationality: Tajikistan
sex: male

notes:
Odkaz. forma
Ulughzoda, Sotim, 1911-
Ulug-zoda, Sotim, 1911-
Ulugzoda, Sotim, 1911-
Uluḡzada, Satim