ZX

Song
published, title (subtitle), notes
nedatováno   Odejdu - dálka mě volá (trampská píseň),