Josef Císařovský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Josef Císařovský: Sándor Márai a 20. století / és a 20. század / and the 20th Century
2009   Josef Císařovský: Malby z let 1938 - 2008
2013   Josef Císařovský: Obrazy samot
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   2. pražský salón
1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...), ,
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Josef Císařovský: Miloslav Holý (Recenze), , , , , 465-465
1963   Experiment pokračuje, , , , , 10-11
1965   Do nového ročníku Výtvarné práce, , , , , 1-1
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Josef Císařovský: Sándor Márai a 20. století
Painting
published, title (subtitle)
2000/2003   Portrét Sándora Máraiho
Picture
published, title (subtitle)
2000/2003   Košice - Máraiho studna vzpomínek (hřbitov Rozalie, Všichni žijí ve mně)
2000/2003   Máraiho a Dostojevského dvorečer a Malevičova Černá v černé - 20. století
2000/2003   Máraiho Eros Přátelství tělo nepotřebuje
2000/2003   Máraiho gravitace a vakuum století (...všechno se vrací...)
2000/2003   Máraiho a Beckettův Děs - monstra bez vášní a rukou
2000/2003   S. Márai (1900-1989), S. Beckett (1906-1989): Jsme snad hrobaři?
2002/2003   Portrét Sándora Máraiho (...za mříží života)
Funeral Card
published, title (subtitle)
2017   Josef Císařovský