Josef Císařovský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Miloslav Troup
1958   Radoslav Kutra: Obrazy a kresby
1959   Bohdan Kopecký
1962   Otto Gutfreund
1962   Pavel Laška: 1942 - 1962
1963   Jiří Kroha: Nástup v avantgardě dvacátých let (Výbor prací z let 1914 - 1923)
1964   Výstava celoživotního díla národního umělce Jiřího Krohy
1967   Stanislav Hanzík
1967   Bohdan Kopecký
1968   Čeněk Pražák
1989   Čeněk Pražák
1991   Bohdan Kopecký: Obrazy a kresby
1998   Stanislav Hanzík
2004   Josef Císařovský: Sándor Márai a 20. století / és a 20. század / and the 20th Century
2009   Josef Císařovský: Malby z let 1938 - 2008
2013   Josef Císařovský: Obrazy samot
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Karel Slabý-Kareš: Kresby z let 1950-1957; Karel Hyliš: Plastiky
1958   Jaroslav Chudomel: Kresby, Miloslav Jemelka: Obrazy, Rudolf Svoboda, Plastiky
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1958   Dalibor Pokorný, Václav Kiml: Obrazy a kresby
1959   Zdeněk Chotěnovský, Jaroslava Moserová: kresby, plakáty, ilustrace, grafika
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1956   O umění, Československý spisovatel, Praha
1958   Moderní výtvarný výraz (1. vydání), Československý spisovatel, Praha
1958   Moderní výtvarný výraz (2. vydání), Československý spisovatel, Praha
1969   Avantgardní architektura, Československý spisovatel, Praha
2008   Bohdan Kopecký, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1951/9   Významný úspěch v boji o realismus (Příspěvek k diskusi o našem výtvarném umění), Výtvarné umění, příloha, 2, 2-3, 1951, 3-12
1952/04   K otázce t. zv. moderního umění (Diskuse), Výtvarné umění, 2, 5-6, 1952/04, 223-231
1955   O jedné samoúčelné kritice, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 5-6
1955   Poznámky ke Všesvazové umělecké výstavě za rok 1954 II., Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 8-
1955   Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, -
1955   Poznámky ke Všesvazové umělecké výstavě za rok 1954 I., Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 10-
1956   Několik poznámek k dílu Otty Gutfreunda, Výtvarné umění, 6, 3, 1956/04/30, 111-117
1956   Odpověď soudruhu Konečnému, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, -
1957   O dvou často vzpomínaných a přece neznámých, Kultura, 1, 23, 1957, 6-
1957   Ještě k výstavě Jana Kotíka, Kultura, , 17, 1957/04/25, 6-6
1957   Výstavní síně, Kultura, 1, 48, 1957/11/28, 6-6
1958   Zakladatelé českého moderního umění, Kultura, 2, 12, 1958, 2-
1958   Dvě + jedna, Kultura, 2, 10, 1958/03/06, 5-5
1958   Nejen "Trapný případ", Výtvarná práce, 6, 8, 1958/05/08, 6-
1962   Otto Gutfreund [recenze], Hollar, 33, 2, 1963, 93-94
1963   Otto Gutfreund [recenze], Umění, 11, 1, 1963, 74-77
1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 12, 24-26, 1965/01/30, 1-19
1968   Pro i proti (Názory z diskuse ve Sjezdovém paláci), Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 6-8
1969   Doslov, Avantgardní architektura, , , 1969, 193-209
1991   Ausstellung Europäische dialoge 1991, Europäische Dialoge 1991, , , 1991, 0-0
2001   K otázce t. zv. moderního umění, České umění 1938-1989, , , 2001, 149-154
2001   Výstava Umění mladých výtvarníků Československa 1958, České umění 1938-1989, , , 2001, 229-231
2006   Umění mladých výtvarníků, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, , , 2006, 94-96
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Josef Císařovský: Sándor Márai a 20. století
Periodical
published, title (subtitle)
1998   Listy S.V.U. Mánes