Tadeusz Dominik

* 14. 1. 1928, Polsko (Poland)
20. 5. 2014, Varšava (Warszawa), Polsko (Poland)
painter