Alphonse Allais

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Hořká láska (Výbor z díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha