Milan Otáhal

* 9. 6. 1928, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
11. 10. 2017, Česká republika (Czech Republic)
historian

 

nationality: Czech
sex: male

word:
PhDr. Milan Otáhal, CSc. (*9. 6. 1928, Vsetín - †9. října 2017) byl český historik soudobých dějin a bývalý disident. Zabýval se především obdobím tzv. normalizace.
Vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1955 pracoval jako vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV a řídil oddělení novodobých československých dějin. Je autorem řady vědeckých studií a podílel se na zpracování čtvrtého dílu Přehledu československých dějin, který však už nevyšel.
V 60. letech se jako člen KSČ podílel na reformním procesu. Spolu s historikem Vilémem Prečanem sestavil publikaci Sedm pražských dnů, takzvanou Černou knihu, což je dokumentace o nenásilném odporu proti sovětské vojenské intervenci ze srpna 1968. Kvůli tomu byli oba autoři trestně stíháni.
Z KSČ byl vyloučen v roce 1970. Signatářem Charty 77 je od roku 1977. V letech 1978–1989 působil jako spoluautor samizdatového sborníku Historické studie.
Po roce 1989 vedl oddělení dějin tzv. normalizace nově založeného Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, přednášel na filozofických fakultách v Praze a Brně a absolvoval též stáže v zahraničí. Kromě toho vydal řadu publikací k období let 1969–1989, mezi nimi rozsáhlou knihu Sto studentských revolucí, obsahující rozhovory s účastníky listopadového převratu. I v penzi nadále zůstával členem redakční rady Soudobých dějin a redakčního okruhu Českého časopisu historického.
databezeknih.cz, 5.5.2018

notes:
Viz též
Podiven
XYZ
Historie záhlaví
Podiven je společný pseudonym tří autorů: Petr Pithart, Petr Příhoda, Milan Otáhal.
XYZ společný pseudonym tří autorů: Petr Pithart, Petr Příhoda, Milan Otáhal.
PhDr., CSc.