Veronika Dostálová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2015 -   Akademie múzických umění, Praha (Filmová a televizná fakulta, audiovizuální média),