Lluís Alexandre Casanovas Blanco

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2016   Přebývání a tranzitní zóny (Rozhovor s kurátory Architektonického trienále v Oslu), A2: Kulturní čtrnáctideník, 12, 19, 2016/09/14, 12-12