Milan Dvořák

* 1936, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí),
photographer, pedagogue

 

sex: male

word:
Milan Dvořák (1936) je fotograf samouk – důležité fotografické zkušenosti načerpal v 80. letech na Hradecké fotografické konzervatoři pod vedením doc. Jána Šmoka. Dlouhodobě se zabýval klasickou černobílou fotografií, nástup moderních technologií vzal jako další životní výzvu a v současné době se intenzivně věnuje fotografii digitální. Jeho doménou je reportáž, sociální foto a dokument. Na svých snímcích se snaží najít nový, neotřelý pohled na krajinu či událost, vystihnout charakter zachycované osoby. Pracuje s promyšlenou kompozicí i detailem. Nedílnou součástí jeho tvorby je i dokumentování cest na Kavkaz, Island či do Levoče.
Milan Dvořák se celý život snažil inspirovat a zasvětit do fotografického řemesla své kolegy a fotografické souputníky. Je dlouhodobým členem a bývalým vedoucím litomyšlského Fotoklubu 1840. Pět let učil klasickou černobílou fotografii na pedagogické škole v Litomyšli. Pravidelně se účastní fotografických výstav a výstav litomyšlských výtvarníků.
galerie.litomysl.cz
-
Stavební technik z Litomyšle fotografuje stále, i když se mu blíží šestasedmdesátileté výročí. Patří po léta do základního kádru litomyšlského fotoklubu, ať již svojí tvorbou, nebo organizátorskou činností. Udržuje si fotografickou úroveň jako dobrý fotograf - amatér a pomáhá rozvoji fotografie jak v Litomyšli, tak v regionu, kde je členem rady Volného sdružení východočeských fotografů.
Za 50 let fotografování prošel trnitou cestou samouka všemi technikami, zkoušel fotoaparáty, papíry i vývojky a je jedním z těch, kteří dodnes umí v improvizovaných podmínkách koupelny vytvořit černobílý snímek. Pochopitelně přešel již před osmi lety na digitální techniku, je kamarád s digitálním fotoaparátem, s počítačem i tiskárnou. Ve svých snímcích však stále hledá to základní: neotřelý, zajímavý pohled na motiv krajiny, na událost, charakter osoby, kvalitu technického zpracování. Má cit pro kompozici obrazu. Využívá zkušeností, které získal na Lidové fotografické konzervatoři v Hradci Králové za vedení profesora Jána Šmoka, kterou absolvoval s některými členy litomyšlského fotoklubu.
Je dobrým organizátorem, pomáhal při organizování fotografického dění v bývalém okrese soutěží Očima mládí v Mor. Třebové, Člověk a zdraví ve Svitavách a také při bývalých okresních přehlídkách. Zde pravidelně patřil k oceňovaným autorům. Účastní se vyhlašovaných soutěží jak ve fotoklubu, na výstavách klubu a také na různých setkáních. Dvakrát byl oceněn na celostátních přehlídkách ve Svitavách. Obesílá pravidelně soutěž Premiéra v Hradci Králové, oceněny byly jeho snímky v soutěži Život důchodců. Samostatně a s klubem vystavoval v Dolním Újezdě, v Proseči, ve Svitavách, v Moravské Třebové, v Chrudimi, v Chocni, v Zábřehu, v Hradci Králové a v Litomyšli. Několikrát s dalšími výtvarníky vystavoval a osobně fotografoval v Levoči na Slovensku v rámci Plenéru Mistra Pavla. Navštěvuje výstavy nejen ve městě a okolí, ale také celostátní. Zajímá se o nové postupy i fotografickou techniku. Snaží se o pravidelný kontakt s kvalitní fotografickou tvorbou. V litomyšlském klubu je mapovým referentem kolekce Nekázanky a trvale se svými snímky účastní všech tří kolekci, které obsazujeme: ČBMO - českobudějovický okruh, mapový okruh Nekázanka a TMO - Turnovský mapový okruh. V jeho archivu bychom nalezli mnoho snímků z města Litomyšle, z turistických cest v Čechách i v zahraničí (Kavkaz, Island). Snímky turistických základen litomyšlské tělovýchovy, dokumenty kulturní historie města, sportovního, sociálně politického dění, činnosti fotoklubu a zajímavé rodinné snímky. V posledních pěti letech působil na litomyšlské střední PgŠ jako externí učitel černobílého fotografického procesu. Zde se snažil o formování pohledu na fotografii jako výtvarné možnosti osobního vyjádření.
Milan Dvořák má rád reportáž, přírodu, krajinu, snaží se o sociální dokument. Fotografie je mu posledním, ale o to větším koníčkem, pro který žije. Fotografování ho udržuje v kontaktu s lidmi, s přáteli a s přírodou. Sám o sobě říká: „Když má člověk plány, tak stále žije.“
impulshk.cz, 24.3.2018

notes:
NK ne - 2016/12