Constantinos Hadzinikolaou

film-maker

 

nationality: Greek
sex: male

notes:
NKP ne 2016/12

Constantinos Hadzinikolaou (žije v Athénách) vystudoval zeměměřičství na Národní technické univerzitě v Athénách a film na Nové Sorbonně. Na Athénské škole výtvarných umění získal magisterský titul v oboru digitálních umění. Píše a točí videa a filmy na formát Super 8. V roce 2012 obdržel stipendium pro spisovatele od Národního knižního centra ve Francii a Řecku. V roce 2013 se zúčastnil 4. athénského bienále. Jeho básně jsou zařazeny v antologii Řecké poezie Futures: Poetry of the Greek Crisis (Penned in the Margins, London, 2015).