Yvette Joye

* 1906,
translator

 

nationality: French
sex: female