Václav Lachout

* 2. 1. 1927, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
16. 2. 2017, Praha, Česká republika (Czech Republic)
lawyer, resistance fighter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Václav Lachout se narodil v roce 1927 v Českých Budějovicích. Jeho děd byl za protivládní činnost vězněn již za Rakouska-Uherska, jeho otec za první světové války dezertoval, za druhé světové zastával vysoký post v odborech a díky tomu mohl pomáhat jiným lidem. V roce 1944 byl zatčen a vězněn v Terezíně. Václav Lachout se v Českých Budějovicích stal skautem a se svým oddílem také absolvoval první protiněmeckou akci. Nejdříve symbolicky hlídali Černou věž, pak zpívali, až přeřvávali německou kapelu hrající na náměstí. To do jisté míry předznamenalo další osudy pana Lachouta. Poté se rodina odstěhovala do Prahy, tam Václav pomáhal obnovit skauting. Stal se členem 45. oddílu. Poté se s několika staršími skauty-rovery rozhodl odejít do odbojové organizace Předvoj. Velká část Předvoje byla pozatýkána, a tak se Václav Lachout dostal do odbojové skupiny Pěst. Pan Lachout hlavně vozil zbraně z jižních Čech a šířil materiály o manipulaci s vojenskou technikou. Na konci války se pak účastnil Pražského povstání. Nejtužší boje sváděl se svými spolubojovníky v ulici Na Příkopě a u Stavovského divadla. Také byl členem delegace, která se účastnila porady s důstojníky a veliteli Pražského povstání. Po válce si dodělal maturitu a začal studovat na právnické fakultě. V červnu 1945 byl nařčen ze špionáže pro USA. Tohoto neodůvodněného nařčení se zbavil i díky svým spolupracovníkům z odboje. Po nástupu komunistického režimu mělo několik jeho kolegů z Předvoje problémy s mocí, a tak se pan Lachout rozhodl paradoxně pro cestu do jámy lvové, do SSSR. Studoval v Petrohradě. Po návratu do Československa se zabýval občanským právem a arbitrážemi. Když ho právnické povolání přestalo bavit, pracoval v oblasti výpočetní techniky.
skautskyinstitut.cz


notes:
+ Vojenská nemocnice, oddělení pro válečné veterány