Janka Duchoňová

* 1982, Nitra (Nitra), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: female
web: www.works.io/janka-duchonova

notes:
NKP ne 2017/03