Giep Hagoort

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Umělecký management v podnikatelském stylu, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha