Jarmila Doležalová

* 1965,
writer

 

sex: female

notes:
Badatelka ohledně Ležáků, Lidic, Petičního výboru „Věrni zůstaneme“, JUDr. Milady Horákové, paravýsadku Percentage a dalších témat spojených s totalitními režimy.