Přemysl Dostál

Funeral Card
published, title (subtitle)
1967   ThDr. Přemysl Dostál (farář církve československé v Litovli)