Odorico z Pordenone

* 1274, Pordenone, Itálie (Italy)
14. 1. 1331, Udine, Itálie (Italy)
traveler, saint, writer

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Odkaz. forma
Odorico de Foro Julii da Pordenone, 1274-1331
Oldřich Čech z Furlánska, bratr, 1274-1331
z Furlánska, Oldřich Čech, bratr, 1274-1331
z Pordenone, Odorico, 1274-1331
Oldřich z Pordenone, blahoslavený, 1274-1331
Čech, Oldřich z Pordenone, blahoslavený, 1274-1331
Odoricus Boemus de Foro Julii, 1274-1331