Augustin Faster

Calendarium
published, title (subtitle)
2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)