Thomas Oelzner

* 21. 2. 1939, Lipsko (Leipzig), Německo (Germany)
glass-blower, designer

 

nationality: German
sex: male

notes:
NK-2017/08 ne