Karol Demuth

* 6. 2. 1937, Dolna Lehota, Slovensko (Slovakia)
photographer

 

nationality: Slovak
sex: male