Nina Jirsíková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha