Jan Aleš

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Družstevní práce, Praha 1
2005   Písecká literatura a její autoři ((od nejstarších dob až do současnosti)), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Zaniklé zpěvy Františka Alše, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 89-92