Josef Dietrichstein-Proskau-Leslie

* 28. 3. 1798, Petrohrad (Saint Petersburg), Rusko (Russian Fedaration)
13. 7. 1858, Frýdlant (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
politician

 

sex: male

word:
Josef František Dietrichstein se narodil v březnu roku 1798 v Petrohradě jako jediný syn Františka Josefa Dietrichsteina a Alexandriny, rozené Šuvalovové. Krátce po jeho narození se manželství jeho rodičů rozpadlo. Josefova matka Alexandrina pak trávila zbývající část života v Itálii. Syna zanechala v péči knížete Františka Josefa. Ten podřídil výchovu svého dědice anglickým ideálům, které považoval ve své době za nejpokrokovější. Josef studoval v Praze a ve Vídni, kde měl mimo jiné navštěvovat přednášky "rakouského Bolzana", pozdějšího mikulovského probošta Vincenze Weindtridta.
Josef Dietrichstein se oženil v únoru roku 1821. Jeho manželkou se stala Gabriela, prostřední ze tří dcer Jana Antonína Wratislava z Mitrovic. Kníže František Josef Dietrichstein přenechal po svatbě svému synovi k dispozici dietrichsteinské statky v Čechách, a díky tomu se Josef Dietrichstein jako jediný z mikulovských Dietrichsteinů výrazněji sblížil s Čechami a českou šlechtou. Často pobýval v Praze, kde se dostal do kontaktu s českými vlastenci a jejich myšlenkami. Josef Dietrichstein byl jedním z iniciátorů vzniku Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách, která byla v Praze založena roku 1833. V letech 1833–1840 byl jejím předsedou. Účastnil se i dalšího pražského spolkového života – byl členem Hospodářské společnosti království českého a Společnosti vlasteneckého muzea království českého. Zajímal se také o umění a sbíral obrazy. Po smrti svého otce, knížete Františka Josefa Dietrichsteina, nechal u pražského sochaře Emanuela Maxe vytvořit jeho celopostavovou sochu, která byla po dokončení postavena do mikulovského sálu předků.
Se svou manželkou Gabrielou měl Josef Dietrichstein pouze čtyři dcery – Terezii, Alexandrinu, Gabrielu a Klotyldu – žádného mužského dědice. Vzhledem k tomu, že ani jeho další příbuzní neměli mužské následníky, bylo nejpozději koncem čtyřicátých let 19. století jasné, že rod Dietrichsteinů je odsouzen k vymření.
Roku 1854 zemřel Josefův otec, kníže František Josef Dietrichstein. Knížecí titul přešel na Josefa, kterému však nebylo dáno jej dlouho užívat. Už od počátku padesátých let 19. století byl nemocný a zemřel v červenci roku 1858 ve věku šedesáti let na zámku Frýdlant, kam přijel navštívit svou nejmladší dceru Klotyldu.
Josef Dietrichstein byl slavnostně pohřben do mikulovské hrobky. Knížecí titul s jeho smrtí zanikl. Posledním mužským členem rodu Dietrichsteinů se stal jeho strýc, hrabě Mořic Dietrichstein, který zemřel ve Vídni roku 1864.
rmm.cz, 24.2.2019

notes:
NK ne - 2019/02
+ 13.7. - parte NG
* 10.7. - rmm.cz