Anna Andrejevna Achmatova

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Milostný deník, Československý spisovatel, Praha