Bedřich Adámek

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
-   České vysoké učení technické, Praha ,