Monika Abbott

* 20. 1. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, lawyer

 

sex: female

word:
roz. Reimannová
Soukromě studovala u Willema van Malsen. Vystavuje od 1983. Prošla obdobím hyperrealismu a grotesky. Podstatná pro její tvorbu zůstala inspirace pražským fantaskním prostředím a barokním moralismem Šporkova a Braunova Kuksu. Po přesídlení do USA byla do jisté míry ovlivněna pop artem, ale trvale přítomná zůstala v jejím díle středoevropská existenciální úzkost.

notes:
Jinak též Monika Abbotová, rozená Reimannová