Zdeněk Adámek

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
- 1952   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Muzika František
- 1954   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, ), Tröster František
1938 - 1943   Gymnázium, Příbram (Příbram) ,
1943 - 1945   Reálné gymnázium Praha, Praha ,
1945 - 1947   Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha ,