František Josef Čečetka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1948   Sbohem milovana... (Mozart v Praze), Slovanské nakladatelství Josef Elstner, Praha