Ovidius Faust

* 1. 10. 1896,
18. 4. 1972,
librarian, archivist

 

nationality: Slovak
sex: male

word:
Po ukončení štúdií sa mu podarilo v krátkom čase spojiť archív, múzeum a príručnú knižnicu do jedného celku - Vedecké ústavy mesta Bratislavy, kde sa ujal funkcie riaditeľa. Hlavnú pozornosť zameral na archívny a muzeálny výskum, zberateľskú a publikačnú činnosť. V popredí záujmu O. Fausta bolo rozšírenie a reinštalácia Mestského múzea. Za jeho pôsobnosti sa Mestské múzeum podstatne rozrástlo. Dal zriadiť konzervačnú dielňu, kde sa zachraňovali umelecké a novozískané predmety. Pri jeho nástupe mala muzeálna knižnica 83 zväzkov, keď odchádzal, bolo to už 4000 kníh. Ovídius Faust ovládal niekoľko cudzích jazykov. Táto skutočnosť tiež prispela k tomu, že ho Mestská rada 1. mája 1935 vymenovala za magistrátneho radcu a prednostu kultúrnej skupiny.
Svoje pôsobenie musel ukončiť na jar 1945. Za všetky jeho zásluhy sa k nemu zachovali veľmi kruto. Pozbavili ho všetkých funkcií, prenasledovali ho, vyviezli do tábora, kde ho internovali. Bolo pre neho zadosťučinením, keď v roku 1965 dostal v Prahe osobné vyznamenanie za zásluhy od ministra školstva a kultúry. Napriek spomenutým skutočnostiam až do svojej smrti pôsobil na rôznych miestach, prevažne ako odborný a vedecký dokumentátor.
Dr. Ovídius Faust miloval Bratislavu, aj svoje povolanie. Svoju oddanosť múzejníctvu a lásku k mestu dokázal tým, že svoj majetok poručil Mestskému múzeu v Bratislave. V tejto pozostalosti sú rukopisy, staré tlače, rôzne poznámky o pamiatkach Bratislavy a jej histórii, množstvo fotografií, literatúry atď. V sedemdesiatych rokoch ho krutá choroba pripútala na lôžko a 18. apríla 1972 zomrel. Je pochovaný na Martinskom cintorína a jeho meno je uvedené na informačnom paneli medzi významnými osobnosťami.
bratislavskenoviny.cz

notes:
vedoucí vědeckých ústavů v Bratislavě

* Dolina ?
* Rust, Rakousko ?