Karl (Karel) Josef Aigen

* 8. 10. 1685, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
21. 10. 1762, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
painter, pedagogue

 

nationality: German
sex: male

word:
Karel Josef Aigen (1685 – 1762) pocházel z rodiny v Olomouci usazeného zlatníka augsburského původu Johanna Joachima Aigena. Stejně jako jeho umělecky činní sourozenci získával prvotní zkušenosti právě v dílenském provozu svého otce. Malířské počátky Karla Josefa bývají pak spojovány s osobou jinak nepříliš poznaného olomouckého malíře Dominika Mayera. Následný odchod, údajně do Frankfurtu nad Mohanem, nepochybně souvisel s možnostmi dalšího vzdělávání. Do Olomouce ani na Moravu se však nevrací a natrvalo se usazuje ve Vídni. Pohnutky a důvody tohoto rozhodnutí můžeme snad mimo jiné hledat i v rozdílné míře příležitostí a úloh, které v této době, na počátku druhé čtvrtiny 18. století, obě prostředí umělcům nabízela. Navíc ve Vídni pokračuje ve svém vzdělávání a zapisuje se ke studiu na Schuppenově umělecké akademii. Poté, co Jakob van Schuppen, zakladatel a toho času ředitel umělecké akademie ve Vídni, v lednu roku 1751 umírá, přistupuje protektor akademie Adam hrabě Losy – v situaci, kdy nabídku na uprázdněné místo ředitele odmítl vlivný a obecně uznávaný Daniel Gran – k systému založeném na volbě rektora. Prvním takto na dobu tří let zvoleným rektorem se stává Michelangelo Unterberger, roku 1754 jej po dalších volbách nahrazuje Paul Troger a o tři roky později se na post rektora vrací opět Michelangelo Unterberger. Po jeho předčasném úmrtí hned následujícího roku 1758 dochází v řízení akademie opět ke změnám. Namísto volených rektorů je roku 1759 do čela akademie, na post ředitele uprázdněný před lety Schuppenovou smrtí, jmenován významný portrétista a dvorní malíř Marie Terezie Martin van Meytens, který poté akademii povede po více než jedno desetiletí. V případě předcházejících voleb do funkce rektora se o tento post ucházel vedle Paula Trogera a Michelangela Unterbergera a několika dalších adeptů také Karl Josef Aigen, přijatý roku 1754 za řádného člena akademie. V samotných rektorských volbách výrazněji neuspěl, avšak jeho opakovaně potvrzovaná volba na post jednoho z profesorů na oddělení malby, který zastával od roku 1751 až do svého úmrtí roku 1762, cosi o jeho postavení vypovídá a současně dovoluje předpokládat, že se nejednalo o umělce nevýznamného, jak bychom snad mohli usuzovat z dnes jen omezených znalostí jeho tvorby. Jeho tvorba není dosud zcela zařazena. Aigenovy práce jsou zastoupeny hlavně v Dolním Rakousku a na Moravě. Rozsáhlá kolekce jeho obrazů se nalézá v Náměšti nad Oslavou. Aigen pracoval na zakázku hraběte Kufsteina. Jeho obrazy byly dlouhou dobu připisovány Trogerovi, který také zhotovil některé Kufsteinovy zakázky, avšak převážně na jeho zámku Greillensteinu. Nejnovější výzkumy uměleckých historiků přesvědčivě dokazují, které obrazy namaloval Aigen.


Dílo:

- Apoteoza sv. Jana Sarkandera, 1745
- sv. Barbora, Brno, kostel sv. Michaela
- Dcera faraona nalezla košík s Mojžíšem
- Flösser na Dunaji
- Hagar a Ismael
- Sv. Ivo před Pannou Marií, 1740, farní kostel v Grossweikersdorfu,
- Sv. Jan Nepomucký, Odpočinek na útěku do Egypta, Sv. Sebestian a sv. Roch, kol 1740, farní kostel Waidhofen a.d. Thaya
- Sv. Jan Nepomucký, Odpočinek na útěku do Egypta, Sv. Sebestian a sv. Roch, Vídeň, klášter voršilek, refektář, 1743
- Krajina se vsí na pobřeží,
- S. Marie Magdalena, 1734, farní kostel v Altlengbach, hlavní oltář,
- Piknik rodiny Pachovy u římské fontánky
- Rybí trh, 1730
- Scéna s orientalně oděnými postavami, kol 1720
- Scenerie s orientálně vyhlížejícími postavami, kol 1720
- Trh před městskou branou, 1762
- Zimní krajina s bruslaři
- Zimní krajina s ruinou a postavami venkovanů