Heřman Landsfeld

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1950   35 let práce Heřmana Landsfelda
1977   Lidová umělecká keramika mistra H. Landsfelda
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1953   Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě, Orbis, Praha