Douglas Shields Dix

 

sex: male

notes:
vyučoval na Univerzity of Washington, Masarykově univerzitě v Brně, Universität Stuttgart, Karlově univerzitě v Praze