Josef Dobeš

* 23. 5. 1898, Polanka nad Odrou, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
3. 1. 1974, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
illustrator, painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Malíř. Vystudoval učitelský ústav a následně soukromě studoval u ostravského malíře Viktora Kutzera a sochaře Augusta Handzela. Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských a od konce třicátých let členem a funkcionářem nového uměleckého spolku Výtvarní umělci – Moravská Ostrava. Podnikl studijní cesty do Francie, Polska a Jugoslávie. Ve své tvorbě byl vnímavý k moderním uměleckým proudům i potřebám regionu. Maloval především krajiny ostravského venkova, průmyslové náměty, figurální obrazy i portréty s úsilím po expresionistickém zdůraznění skutečnosti. V roce 1922 realizoval jedno z prvních ostravských exteriérových sgrafit s husitským námětem na domě v Ostravě-Hrušově. Za své vlastenecké postoje byl za okupace vězněn v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen, kde se setkal s Josefem Čapkem a namaloval zde jeho poslední portrét. V roce 1945 se vrátil do Ostravy a účastnil se výstavy Věznění a umučení. I když byl Dobeš autodidakt, jeho podíl na zprostředkování proudů moderního umění v regionu byl obrovský
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 260

notes:
soukromé studium, akademický malíř, ilustrátor, vzpomínky z koncentračního tábora Oranienburgu.