Dobri Ivanov Dobrev

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1930   Souborná výstava obrazů bulhar. akad. malíře Dobri Dobreva
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1930   Pražské výstavy, , , , , 7-7
1930   Výstavy, , , , , 7-7
1930   Výtvarné umění: Dodri Dobrev, , , , , 9-9