Milan Langer

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové), (trvalý pobyt, tvůrčí činnost)