Leopolda Dostalová

foto František Drtikol, 1914
Vladimír Jindřich Bufka: Leopolda Dostalová jako Lady Macbeth, 1916
František Muzika: Leopolda Dostálová, 1927
František Muzika: Leopolda Dostálová, 1927